Beton budi inspiraciju - zaštita, popravka i rehabilitacija

Beton budi inspiraciju – zaštita, popravka i rehabilitacija

Beton budi inspiraciju - zaštita, popravka i rehabilitacija

Beton budi inspiraciju – zaštita, popravka i rehabilitacija

Beton bi trebalo da bude jedan od najsvestranijih materijala koji se koriste u modernom građevinarstvu. On je veoma izdržljiv materijal, ali njegove osobine i performanse zavise od toliko mnogo faktora. Kao što su izbor sastojaka mešavine, dizajn mešavine, plasman, sabijanje, uslovi nege izlivenog betona, dizajn, detalji i faktori životne sredine.

Beton se sastoji od vezivnog materijala uglavnom cement, peska, vode i šljunka čija krupnoća zavisi od namene. Pesak krupnog zrna je za fini beton, šljunak za beton je za punjenje temelji, ploče, grede , obluci i krupan šljunak za ukopane temelje ili podlogu za betonske ploče ili podlogu za betonske ploče koje se izlivaju na samom tlu.

Beton je kompozitni materijal i zato njegov kvalitet u velikoj meri zavisi od osnovnih sastojaka koje se koriste. Poput krupnog agregata, finog agregata i/ili peska, cementa i vode. Kvalitet betona se generalno odnosi na njegovu čvrstoću i propustljivost. Što je zauzvrat zavisno od količine vode koja se koristi u betonskoj mešavini.

Zbog toga je često potreban niski odnos vode/veziva za beton visoke čvrstoće i niske propustljivosti. Pažljiv odabir sastojaka za betonsku mešavinu, uključujući i hemijske i mineralne dodatke. Pravilna praksa mešanja, izlivanje i adekvatna nega su značajni faktori koji doprinose ukupnom kvalitetu betona.

Poroznost betona 

Voda, pored one koja je potrebna za hidrataciju cementa, se zadržava u porama u betonskoj masi. Može biti štetna za trajnost betonske konstrukcije. Gubitak suvišne vode nastaje sa sušenjem betona, što dovodi do povećanja poroznosti i smanjenja snage betona.

Održavanje

Betona je najvažniji faktor zbog toga što je potrebno zadržati željenu vodu betona. Voda nije uvek na raspolaganju, pa je samim tim hidratacija cementa pod uticajem. Pravilna nega značajno povećava čvrstinu i trajnost. Izvođači ili investitori su uvek u žurbi i stoga korektna nega koja je potrebna za čvrstoću i izdržljivost se ne postiže uvek. Trajnost je takođe pod uticajem transporta vode koja sadrži otopljene supstance i gas kroz mreže pora i duž pukotina.

Sabijanje betona je ključni faktor, koji se obično ne kontroliše pravilno. Rastvor sadržan u strukturi pora betona je obično visoko alkalno kao rezultat hidratacije cementa, sa pH vrednosti od oko 13 za Portland cemente. Alkalni rastvor u porama je posebno koristan za čeličnu armaturu jer obezbeđuje hemijsku zaštitu protiv korozije.

Međutim, ukoliko se ne proverava, karbonizacija čini armaturu ranjivom na koroziju.