Čišćenje i održavanje keramičkih pločica

Čišćenje i održavanje keramičkih pločica. Za mehaničko čišćenje mogu se koristiti mašine. Opremljene sa rotacionim četkama i dozatorima sredstava za čišćenje.

Čišćenje i održavanje keramičkih pločica – Deterdžente koji ostavljaju površinski sloj voska ili masti ne treba koristiti. Jer to omogućava prljavštini da se zadrži na površini i može imati negativan uticaj na protivklizna svojstva pločica.

Na osnovu načina izrade i materijala koji se koriste za aplikaciju postoje sledeće vrste listela i dekora:

  • listele i dekori ukrašeni keramičkim bojama i staklom
  • listele i dekori ukrašeni bojama, staklom i plemenitim metalima (zlato, platina) ili keramičkim listerom

Posle fugovanja površine sa delova gde su ugrađene pločivce listele ili dekorisane pločice-dekori. Potrebno je pažljivo ukloniti višak mase za fugovanje, da bi se keramička galanterija zaštitila od abrazivnog delovanja mase za fugovanje.

Često ispiranje i menjanje vode potrebno je radi boljeg rezultata čišćenja. Nakon perioda od 24 sata, temeljno čišćenje treba vršiti sa mešavinom univerzalnih rastvarača i tople vode. Isključivo prema uputstvu proizvođača sredstva koja se koriste.

Prvo čišćenje keramičkih pločica trebalo bi bude odmah nakon postavljanja fug mase. Površina fugne se izglača, a višak maltera se uklanja vlažnom krpom.

Čišćenje i održavanje keramičkih pločica

Keramičke pločice su popularne u mnogim domovima danas. Ugrađuju se zbog potrebe za zaštitom površina, estetskih razloga ili želje za lakšim održavanjem prostora. One se razlikuju po vrsti, veličinama, stilovima, bojama, cenama, ali i po lakoći njihovog čišćenja. Bilo da se upotrebljavaju za podove ili zidove, unutrašnje ili spoljašnje površine. Keramičke pločice mogu se lako održavati ukoliko se slede neke osnovne procedure za njihovo očuvanje.

Nakon 24 časa potrebno je uraditi temeljnije čišćenje sa mešavinom rastvarača za čišćenje i tople vode. Prilikom čega se treba pridržavati uputstva za korišćenje proizvođača čija se sredstva koriste.

Sve pločice mogu i trebaju biti rutinski čišćene pomoću mnogo vode. Brišući pločice svaki dan samo sa vodom, sušeći ih sa sunđerom ili krpom možete izbeći ukorenjenu i slojevitu prljavštinu. Buđ i kamenac koji se nakupljaju po površinama. Neglazirane pločice zahtevaju malo više čišćenja, zbog svoje teksture i uslova kojima se izlažu.

Ako primetite da su vam fuge počele da tamne napravite rastvor.  Za čišćenje keramičkih pločica od 1/4 šoljice nekog blažeg deterdženta i 10 litara vode. Uzmite sunđer, uronite u rastvor i očistite područja koja su obuhvaćena prljavštinom. Jednom kad ih dobro očistite, isperite vodom.

Čišćenje i održavanje keramičkih pločica

Za jaku prljavštinu koju blagi deterdžent ne može da očisti, napravite rastvor hlornog izbeljivača i vode kako biste u potpunosti uklonili ukorenjenu prljavštinu.  Osigurajte se da je prostor u kojem to radite provetren, a ruke obavezno zaštitite gumenim rukavicama prilikom čišćenja.

Za čišćenje keramičkih pločica nikad ne upotrebljavajte gruba abrazivna sredstva (sona kiselina, varikina, itd.) jer ona mogu oštetiti površinu pločice. Osim ako je na ambalaži naznačeno da su namenjena održavanju površina keramičkih pločica.

Ukoliko se ne pridržavate preporuka i saveta za ugradnju i održavanje keramičkih pločica. Snosite punu  odgovornost ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja.