Kako Vaš pod reaguje na grejanje

Kako Vaš pod reaguje na grejanje ! Tržište danas je takvo da sve više ističe podno grejanje iznad alternativnih rešenja zagrevanja prostora u vidu radijatora. Međutim, ugradnja podnog grejnog sistema u samostalni projekat zgrade zavisi od nekoliko faktora.  Ugradnja podnog grejnog sistema u samostalni projekat zgrade zavisi od nekoliko faktora.

Podno grejanje, kako mokro, tako i suvo, kompatibilno je za instalaciju sa velikom većinom podnih sistema ukoliko ima dovoljno prostora na raspolaganju.Međutim, tip poda ne utiče na ukupnu performansu sistema.  Važno je razumeti pogodnosti različitih podnih obloga i kako one utiču na zagrevanje, toplotni izlaz, energetsku efikasnost i ukupnu efektivnost sistema. Podne površine sa niskom toplotnom otpornošću, keramikom i kamenom, često su poželjne vrste podnih obloga za ugradnju podnog grejanja.

Ukoliko planirate da ugradite podno grejanje na nekim od ponuđenih podnih površina, trebate imati na umu da će se zahtevati rešenje košuljice, što znači da će cevi morati biti smeštene u košuljice na vrhu spratne izolacije. Budite sigurni da će se košuljica proširiti i uspostaviti kontakt sa toplotom.

Postoji zabluda da su svi drveni podovi vrlo kompatibilni sa sistemima podnog grejanja. U već gotovim projektima će se koristiti čvrst ili laminiran parket, koji ima različitu gustinu i mehaničku snagu.

Važno je uzeti u obzir vlagu ukoliko se postavi drvena podna površina. Kao prirodni materijal, drvo upija vlagu, a to može osušiti drvo spolja, izazivajući skupljanje u panelima ili formiranje praznine između podnih dasaka. Zbog toga je važno proceniti vlažnost poda pre same ugradnje , kao i potrebnu količinu zagrevanja za datu prostoriju. Toplotu treba ograničiti na 27ºC.

Koja vrsta poda je pogodna za podno grejanje?

Prilikom ugradnje ove vrste grejanja mogu se postaviti ekološke i zdrave podne obloge poput keramike, kamena i sl. gde nema skupljanja prašine i zadržavanja alergena. Na toplim kamenim ili keramičkim podovima mogu se igrati Vaša deca, a da ne morate brinuti da će se prehladiti. Za regulaciju temperature poda zadužen je termostat koji ima osetljivu podnu sondu. U svakoj prostoriji moguće je naštelovati željenu temperaturu.

U sistemu podnog grejanja zagrevanje je u relativnom smislu sporo ali je prednost u tome što isto tako sporo dolazi i do hlađenja. Postavljanje podnog grejanja moguće je ispod svake podloge. Preporučuje se da to budu pre svega dobro provodni materijali poput keramike ili kamena. Jedno od najčešćih pitanja jeste: da li se podno grejanje može ugraditi ispod parketa? Odgovor je da. Ugradnja ispod parketa moguća je ukoliko je parket ili podna obloga označena od strane proizvođača kao pogodna za podno grejanje.

Sistem podnog grejanja napravljen je od najkvalitetnijih materijala, koji imaju životni vek duži od 30 godina. Bez pokretnih delova koji se mogu habati i uz pomoć tehnologije kvalitetnih elektronskih termostata, sistem ne zahteva nikavo održavanje tokom eksploatacije. Garancija proizvođača za ove sisteme je 20 godina ukoliko ugradnju vrše stručna lica.

U svakom mogućem smislu kod električnog podnog grejanja sve je apsolutno pouzdano i bezbedno, ukoliko i dođe do nekih kvarova minimalnim zahvatima na podu oni se mogu otkloniti. U poređenju sa vodenim podnim grejanjem reč je o znatno jeftinijem i efikasnijem sistemu bez posebnog održavanja.