, ,

BK-Pol Disperzija za unutrašnje zidove


BK-Pol Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje. Može se tonirati u preko 900 nijansi.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

25 kg.

1.400 RSD

BK-Pol Disperzija za unutrašnje zidove

PRIMENA

BK-Pol Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje. Može se tonirati u preko 900 nijansi.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Priprema boje se vrši dodavanjem 15-20% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana BK-Podlogom. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 0.2-0.3 kg/m² za dvoslojni premaz.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

1,5; 5; 8; 15; 25 kg.