,

Gold Leon Bojler 80L Exclusive


MODEL EXCLUSIVE

Emajlirani bojleri su namenjeni za pripremu tople sanitarne vode. Namenjen je za rad pod pritiskom. Bojler se postavlja isključivo u vertikalni položaj.  Takođe svi bojleri imaju spoljnu regulaciju temperature. Kazani su izrađeni od čeličnog emajliranog lima. Kazani su emajlirani na temperaturi od 850° C što znači da su fiziološki pouzdani.

5 godina garancije

11.800 RSD