,

BK SiproFix 110


Uporedi

Poboljšani građevinski lepak na cementnoj osnovi za viša opterećenja (klasa C2 E)

Opis i područje primene

Za lepljenje keramike na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, odlične prionjivosti, visoke čvrstoće i otpornosti na vlagu. Koristi se za lepljenje upijajućih keramičkih pločica.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 27-29 % vode, uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije lepka.

Lepak se nanosi nazubljenom gletericom na podlogu na koju se lepi. Obično se koristi gleterica sa dubinom zuba od 4 do 6 mm, prilikom lepljenja normalnih keramičkih pločica veličina od 10 do 25 cm. Prilikom lepljenja pločica većih dimenzija koristi se alat sa većom dubinom zuba, dok je u slučaju lepljenja mozaika i manjih pločica potrebno koristiti alat sa manjim zubima. Otvoreno vreme nanetog lepka pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) iznosi minimum 20 min, pa prema tome treba planirati površinu na koju se lepak nanosi prilikom ugradnje.

U slučaju rada sa jako upijajućim pločicama potrebno ih je prethodno potopiti u vodu.

Pripremljena masa za lepljenje upotrebljiva je max. 2 h, zavisno od uslova pri ugradnji.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Vreme sušenja u normalnim uslovima do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 24 h. Vreme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi 7 dana.

Rok upotrebe

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja

3kg do 3,5kg po m2, zavisno od debljine nanosa.

Pakovanje

25 kg.

720 RSD