fbpx
-15%
, ,

BELLES- Osnovna zaštita drveta 0,75l


 Belles-Osnovna zaštita drveta je bezbojan impregnacijski premaz, namenjen osnovnoj, preventivnoj zaštiti drveta, koje je posredno ili neposredno izloženo klimatskim uticajima i propadanju. Sadrži najsavremenije biocide i štiti drvo od bioloških štetočina, plavljenja, gljivica i insekata. Belles je univerzalna podloga, koja poboljšava adheziju narednih premaza. • preventivno štiti drvo od plavljenja, insekata i gljivica • sadrži najsavremenije biocide • poboljšava adheziju završnih premaza Po pravilu, Belles ne koristimo samostalno, osim u slučaju zaštite konstrukcjiskog drveta, dok u svim drugim slučajevima preporučujemo kombinaciju s jednim od Belinkinih površinskih premaza, koji drvo štite od klimatskih uticaja i UV zraka. Tako površinski premaz stvara barijeru na drvetu, koja onemogućava izlazak (ishlapljivanje) biocida iz drveta i njihov neposredan kontakt s korisnicima i okolinom. Upotrebu Bellesa u prostorijama za boravak po pravilu ne preporučujemo, osim na manjim

685 RSD 805 RSD

Osnovna zaštita drveta

Belles je bezbojan impregnacijski premaz, namenjen osnovnoj, preventivnoj zaštiti drveta, koje je posredno ili neposredno izloženo klimatskim uticajima i propadanju. Sadrži najsavremenije biocide i štiti drvo od bioloških štetočina, plavljenja, gljivica i insekata. Belles je univerzalna podloga, koja poboljšava adheziju narednih premaza.

  •  preventivno štiti drvo od plavljenja, insekata i gljivica

•    sadrži najsavremenije biocide

•    poboljšava adheziju završnih premaza

Belles ne koristimo samostalno, osim u slučaju zaštite konstrukcjiskog drveta. Dok u svim drugim slučajevima preporučujemo kombinaciju s jednim od Belinkinih površinskih premaza. Koji drvo štite od klimatskih uticaja i UV zraka. Tako površinski premaz stvara barijeru na drvetu, koja onemogućava izlazak (ishlapljivanje) biocida iz drveta i njihov neposredan kontakt s korisnicima i okolinom. Upotrebu Bellesa u prostorijama za boravak po pravilu ne preporučujemo, osim na manjim površinama (npr. prozori, vrata). U vlažnim prostorijama, koje nisu namenjene dužem zadržavanju ljudi (podrumi, kupatila).

Uputstva za rad:

Pre upotrebe Belles treba promešati. Nanosi se nerazređen četkom, uronjavanjem ili oblivanjem na suvo i čisto drvo. Osuši se za dva do tri sata, ali premazivanje sledećih slojeva preporučujemo nakon 12 sati. Pri radu koristite zaštitnu odeću i rukavice, a u zatvorenim prostorijama osigurajte provetravanje.
Tehnički podaci:

Sastav: najsavremeniji biocidi, alkidne smole i organski rastvarači .

Način nanošenja: četkom, uronjavanjem ili oblivanjem

Potrošnja: za optimalnu zaštitu potrebno je 1 l Bellesa za 5-10 m2 drveta (zavisno od vrste i kvaliteta drveta, površinske obrade i načina nanošenja).

Sušenje: 2 do 3 sata, a sledeći premaz nakon 12 sati .

Čišćenje alata: Belsolom, white spiritom, terpentinom ili benzinom za lak.

Čuvanje: u originalno zatvorenoj ambalaži pri temperaturama nižim od 30°C, odvojeno od životnih namirnica i stočne hrane i izvan domašaja dece Tačka paljenja: iznad 61°C Veličina pakovanja: 0,75 l, 2,5 l, 5 l,

Belles je testiran na institutu Holzforschung Austrija