, ,

BK-Aqua Emajl Premaz za drvo i metal Braon RAL 8017


BK-Aqua Emajl Premaz za drvo i metal  Braon RAL 8017

Opis i područje primene

Univerzalni sjajni pokrivni premaz za drvo i metal na vodenoj osnovi. Pogodan je za dekoraciju i zaštitu drveta u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini, kao i za premazivanje manje opterećenih metalnih površina u enterijeru. Pogodan je za dekorativnu zaštitu prozora, vrata, žaluzina, baštenske stolarije, ograda i sl. Kvalitetna smola u sinergiji sa UV-stabilnim pigmentima, daje optimalnu zaštitu drveta od dejstva UV zraka, vlage i ostalih spoljašnjih uticaja. Proizvod nema neprijatan miris.

Način nanošenja:

670 RSD

BK-Aqua Emajl Premaz za drvo i metal  Braon RAL 8017

Opis i područje primene

Univerzalni sjajni pokrivni premaz za drvo i metal na vodenoj osnovi. Pogodan je za dekoraciju i zaštitu drveta u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini, kao i za premazivanje manje opterećenih metalnih površina u enterijeru. Pogodan je za dekorativnu zaštitu prozora, vrata, žaluzina, baštenske stolarije, ograda i sl. Kvalitetna smola u sinergiji sa UV-stabilnim pigmentima, daje optimalnu zaštitu drveta od dejstva UV zraka, vlage i ostalih spoljašnjih uticaja. Proizvod nema neprijatan miris.

Priprema i nanošenje

Pre upotrebe dobro homogenizovati masu mešanjem, i po potrebi razrediti vodom do 5% za nanos četkom ili valjkom, odnosno do 10 % ako se nanosi špricanjem. Zbog brzog sušenja preporučuje se nanos u pojasevima bez prekida, a moguće kapi brzo razmazati da ne zasuše. BK-AquaEmajl nanositi u dva, tri ili više slojeva na podlogu pripremljenu prema iznetom uputstvu. Kod nanošenja špicanjem, u jednom sloju potrebno je naneti barem 80-100 µm mokrog filma boje, a debljinu imeđu slojeva u više navrata proveravati meračem mokrog filma boje. Popravljanje boje između bojenja nije dozvoljeno. Vreme sušenja između slojeva iznosi od 4 do 6 h pri normalnim uslovima (23 oC i 50-60 % r.v.v.).

Potrošnja: 60-80 ml/m² za jednoslojni nanos.

Pakovanje: 650ml

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Gustina, g/dm3 (EN ISO 2811-1) 1000-1250
Viskozitet, mPas (EN ISO 2555) 1500-10000
Okvirna potrošnja, g/m2 60 – 80
Pakovanje, l 0,65

OSTALE KARAKTERISTIKE
Izgled: Obojena tečnost
Miris: Specifičan za polimerno vezivo
pH vrednost (EN ISO 787-9): 9,0 ± 0,5
Sadržaj suve supstance (EN ISO 3251): 25-45 %
VOC* sadržaj, g/l: 25 (maksimalna dozvoljena vrednost A (d) 130 g/l)
*VOC: Volatile Organic Compound – Isparljiva organska supstanca;
Proizvod je dostupan u 10 pripremljenih nijansi. Ne garantujemo za potpunu ponovljivost
nijansi.