, , ,

BK-RX Razređivač


 BK-RX Razređivač

OPIS I PODRUČJE PRIMENE
Razređivač je namenjen razređivanju proizvoda BK-Metal 3In1 i BK-Metalux 3In1.

Način nanošenja:

265 RSD

BK-RX Razređivač

Opis i način primene: Razređivač je namenjen razređivanju proizvoda BK-Metal 3in1 i BK-Metalux 3in1.

Pakovanje 500ml

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Gustina(SRPS EN ISO 2811-1) 0,83g/cm
Pakovanje 0,5l

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti
alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom Kada se
proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.
Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperature od +5o
C do+25 o
Oblik
C udaljeno od
izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.
Tečnost
Boja Transparentna
Miris Na rastvarač