,

Duga Betakol Razređivač


Uporedi

Duga Betakol razređivač se koristi za razređivanje Betakol boje za beton i čišćenje alata.

Rok upotrebe neograničen u originalnoj ambalaži u zatvorenoj prostoriji pri temperaturi do +30°C.

420 RSD