,

Vista Emulziona boja


Vista Emulziona boja

Emulziona boja za opštu unutrašnju upotrebu sa velikom pokrivnošću i velikom pokrivnom moći. Ekonomsko rešenje, idealno za zidove, plafone, magacine i mesta gde se ne zahteva često pranje. Lako se nanosi, dobro se razliva i formira glatku i ravnu površinu.

• Za opštu unutrašnju upotebu
• Odlična pokrivnost
• Za podriučja gde se ne zahteva često pranje

Procenat rastvaranja u vodi 5-10%
Nanošenje valjkom
Nanošenje vakuum pištoljem
Efikasnost 11-13m2/lt

PAKOVANJE
3 L, 9 L

od 1.033 RSD

Očisti

Vista Emulziona boja

Emulziona boja za opštu unutrašnju upotrebu sa velikom pokrivnošću i velikom pokrivnom moći. Ekonomsko rešenje, idealno za zidove, plafone, magacine i mesta gde se ne zahteva često pranje. Lako se nanosi, dobro se razliva i formira glatku i ravnu površinu.
• Za opštu unutrašnju upotebu
• Odlična pokrivnost
• Za podriučja gde se ne zahteva često pranje

NIJANSE
Dostupno u beloj boji i u neograničenom broju nijansi kroz Vitex’s
Colorfull sistem za toniranje boja

POKRIVNA MOĆ
10 – 12 m2 /L po sloju na pravilno pripremljenim površinama

SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)
EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija A/a “unutrašnji mat zidovi i plafoni (Sjaj<25@60ο)”, TipWB): 30 g/L. Ovaj proizvod sadrži maksimum 14 g/L VOC (spremanza upotrebu).

PRIPREMA POVRŠINE
Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, slabo vezanih slojeva i delova boje. Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylic Putty ili Visto. Površine prethodno pokrivene bojama na bazi vode ili disperzivnim vodenim bojama potrebno je prethodno premazati nekim od proizvoda: Acrylan Unco Eco, ili Durovit.
Nove površine od maltera, betona, cementa, gips-karton ploča itd, potrebno je prvo premazati sa nekim od proizvoda: 100% Acrylic
Primer or Acrylan Unco Eco ili Blanco Eco. Površine sa flekama od nikotina, grafita, kafe ili bilo koje druge vrste potrebno je prvo premazati sa Blanco Eco ili Vitosin.

NANOŠENJE
Promešati dobro pre upotrebe. Naneti dva sloja valjkom, četkom ili prskanjem bez vazduha, razređeno 10-20% sa vodom. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i/ili relativne vlažnosti iznad 80%. Boja je suva na dodir nakon 15-30 minuta. Drugi sloj se nanosi nakon 3-4 sata. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Pranje i čišćenje je dozvoljeno tek nakon 3 nedelje za novoofarbane površine sa Vista Emulsion Paint. Prati pažljivo sa vodom koristeći meki sunđer. U slučaju jačih mrlja koristiti blagi bezbojni deterdžent ili vodu sa sapunom. Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdžentom. Nakon primene kantu hermetički zatvoriti i skladištiti na temperaturama između 5°C i 35°C. Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdžentom. Ne odlagati tečni otpad u vodotokove. Neiskorišćena boja zahteva posebno rukovanje za bezbedno deponovanje. Odlaganje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

SKLADIŠTENJE
Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5οC – 38οC.
BEZBEDNOSNI SAVETI
Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Viskozitet: 105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25ο C)
Gustina: 1,59 ± 0,02 Kg /L- Bela (ISO 2811)
Sjaj: < 5 jedinica na 60ο (ISO 2813)

PAKOVANJE
3 L, 9 L

 

 

Količina

750ml, 3l, 9l, 15l