BK-Mal 220


Krečno cementni malter

OPIS I PODRUČJE PRIMENE
Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

PRIPREMA I NANOŠENJE
Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. Priprema maltera se vrši mašinski, sa mešanjem suvog maltera sa oko 22-24% vode. Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suvu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvesnog vremena zavisno od uslova na mestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.). U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera.

Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrevanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomerno.

Vreme sušenja maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.

ROK UPOTREBE
12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

POTROŠNJA
Oko 11-12 kg/m2 po 1 cm debljine.

PAKOVANJE
40 kg.

299 RSD

Težina

40kg