,

BK Velatura


Opis i područje primene

BK – Velatura je polutransparentna akrilna boja sa silikonskim aditivima namenjena za dobijanje specijalnih efekata kod različitih dekorativnih tehnika. Preporučuje se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Boje

Nijanse po ton karti BK-Velatura kao i sredstvima za nijansiranje BK-Color.

Priprema i nanošenje

BK-Velatura je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati. Nanošenje boje se vrši dugodlakom četkom u jednom sloju. Finalni izgled se postiže brisanjem sa sunđerom dok je materijal u pastoznom stanju. Po želji se može naneti i drugi sloj nakon sušenja prvog. Optimalna radna temperatura: od 8 0C do 35 0C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

oko 50-100 ml/m2, zavisno od tehnike nanosa.

Rok upotrebe

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +50C do +250C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje

1 l

VOC kategorija i granična vrednost

A (l), max.vrednost 200 g/l (2010), ovaj proizvod sadrži < 10 g/l.

EUH208

Sadrži smešu 5-chloro-2-methylisothiazol-3-one i 2-methylisotiazol-3-one. Može da izazove alergijsku reakciju.

1.255 RSD