-17%
, ,

Hidrocem dvokomponentni cementni premaz


Hidrocem je dvokomponentni cementni premaz koji se sastoji od tečnog polimera i smeše cementa sa specijalnim aditivima.

UPOTREBA:

– unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju vodopropustljivih materijala kao što su: beton, cementni malter, cigla, penobeton
– zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za odmrzavanje i efekta mržnjenja i otapanja
– popunjavanje šupljina
– antikorozionu zaštitu čelika i ostalih metala koji u prirodnim uslovima korodiraju

Boja: osnovna, bela, zelena, crvena, oker, plava.

Nanošenje: ručno četkom ili mašinski prskanjem pomoću pneumatskih pištolja.

Potrošnja kada se upotrebljava za HIDROIZOLACIJU: 1,5 kg/m² u tri premaza.

Potrošnja za antikorozivnu zaštitu

0,5 kg/m² u jednom premazu.

300 RSD 360 RSD