,

BK-Briv Special


Plemeniti mineralni malter

OPIS I PODRUČJE PRIMENE
Plemeniti mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi. Namenjen za sve fino izravnate podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera za spoljašnju i unutrašnju primenu.

PRIPREMA I NANOŠENJE
Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. U zavisnosti od upojnosti i kvaliteta podloge, po potrebi izvršiti grundiranje podloge BKGrund Universal-om prethodnog dana. Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u 25-28% vode (6-7 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpunog kvašenja i homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati još malo vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije.

Malter nanositi ručno, čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim operacijama, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva. Kod rajb strukture zaribavanje se može vršiti kružnim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima, do postizanja ravnomerne izbrazdanosti površine. Kod ful strukture obrada se vrši kružnim pokretima.

Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.
Pripremljenu masu upotrebiti najduže u roku od 2 h.

ROK UPOTREBE
12 meseci u originalnom pakovanju, u suvoj prostoriji na paletama.

PAKOVANJE
25 kg

Ovaj proizvod trenutno nije na stanju i nije dostupan.

Težina

25kg