,

BK-Fas Acryl 15L


BK-Fas Acryl Akrilna disperzija za spoljašnje zidove

BK-Fas Acryl Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje.

PAKOVANJA

15L

3.865 RSD

BK-Fas Acryl Akrilna disperzija za spoljašnje zidove

PRIMENA

BK-Fas Acryl Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih i rezidencijalnih objekata. Mogućnost nijansiranja u preko 3200 nijansi.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Acryl podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem do 15 % (l/l) vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Acryl se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C i 50-60 % r.v.v.) zahteva 4-6h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

POTROŠNJA

Oko 150-300 ml/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJA

1; 3; 5; 15 l.