BK-Gletex Premium


Masa za ravnavanje unutrašnjih zidnih površina

OPIS I PODRUČJE PRIMENE
Glet masa na krečnoj osnovi za izravnavanje unutrašnjih zidova. BK-Gletex Premium je zbog mogucnosti debljeg nanosa izrazito pogodan za izravnavanje grubih zidova obrađenih sa cementno-krečnim, krečnim i gipsano-krečnim malterima, kao i za izravnavanje zidova od betona i gips-karton ploča.

PRIPREMA I NANOŠENJE
Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Premium mora biti čvrsta, čista i suva, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelator-om kod jako upijajućih površina.Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 38 % vode uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpunog kvašenja i homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati još malo vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije.

Masa se nanosi ručno, nerđajućom metalnom gletericom. Nanošenje se obično vrši u dva sloja u debljini max do 6 mm. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 6-8 h. Pre nanošenja drugog sloja prvi sloj obrusimo finim brusnim papirom, ručno ili mašinski (odabrati pogodni brusni papir finoće od 180 do 240, zavisno od tehnike i namene). Isti postupak primeniti i kod završnog sloja.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC.

Pripremljena masa je upotrebljiva najmanje 3-4 dana. U cilju sprečavanja nastanka pokorice prekriti površinu sa malom količinom vode. Vodu odliti i masu ponovo promešati pre nastavka ugradnje.

ROK UPOTREBE
12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

POTROŠNJA
Oko 1.5-2 kg/m2, zavisno od debljine nanosa.

PAKOVANJE
25 kg

625 RSD

Težina

25kg