,

BK-GletEx S


Masa za izravnavanje spoljašnjih zidova sa mikro vlaknima

Opis i područje primene

Mikroarmirana praškasta masa na mineralnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje spoljašnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 5 mm.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se BK-GletEx S nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom kod jako upijajućih površina. Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 40 % vode (oko 10l vode za 25 kg praha ili oko 2 l vode za 5 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpunog kvašenja i homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati još malo vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije.

Masa se nanosi ručno, nerđajućom metalnom gletericom. Nanošenje se obično vrši u dva sloja u ukupnoj debljini do 4 mm za dvoslojni nanos. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 6-8 h. Pre nanošenja drugog sloja prvi sloj obrusimo finim brusnim papirom, ručno ili mašinski (odabrati pogodni brusni papir finoće od 150 do 220, zavisno od tehnike i namene). Isti postupak primeniti i kod završnog sloja.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Pripremljena masa je upotrebljiva najmanje 3-4 dana.

Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja

Oko 1,5-2,5 kg/m2, zavisno od hrapavosti podloge.

Pakovanje

25 kg.

1.075 RSD