,

BK – PlasterFix 25kg


Standardni lepak na gipsanoj osnovi za lepljenje gips kartonskih ploča na zidne površine.

803 RSD

BK – PlasterFix 25kg

Standardni lepak na gipsanoj osnovi za lepljenje gips kartonskih ploča na zidne površine.

Priprema i nanošenje:

Priprema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 35 % vode (8,5-9,0 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije lepka.

Masu za lepljenje nanosimo u trakama po celokupnom obodu gips-kartonske ploče i po sredini ploče na rastojanju od oko 25 cm, ili uz dodatak do šest tačaka nanosa, tzv. pogača lepka, na sredini ploče, zavisno od veličine ploče. Površina na koju se ploče lepe treba da bude ravna, bez većih podužnih odstupanja.

Vreme sušenja lepka pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) iznosi oko 24 h.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.