, ,

BK SiproFix 160


BK SiproFix 160 Fleksibilni lepak za keramičke i granitne polčice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

POTROŠNJA

Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

PAKOVANJE : 25 kg.

920 RSD

 

BK SiproFix 160 Fleksibilni lepak za keramičke i granitne polčice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

PRIMENA

BK SiproFix 160 za  lepljenje keramičkih pločica, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti ( E ≤ 3%), pločica velikih dimenzija, prilikom postavljanja na površine sa već postojećim pločicama, kao i na podloge sa podnim grejanjem. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama, koristiti u kombinaciji sa BK-Bond prajmerom.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju seBK SiproFix 160 lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine.

Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunđerom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Višak lepka u fugama ukloniti mehaničkim putem. BK SiproFix 160 za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

OPTIMALNI VREMENSKI USLOVI

Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

OTVORENO VREME RADA

Oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova). Mogućnost fugovanja nakon: cca. 24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).

POTROŠNJA

Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

PAKOVANJE

5; 25 kg.

Šifra proizvoda: 3799 Kategorije: , ,