fbpx
,

BK Mal 220 Mašinski malter 30kg


BK-MAL 220 Krečno cementni malter. Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

345 RSD

BK-MAL 220 Krečno cementni malter

Opis i područje primene:

Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

Priprema i nanošenje:

Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. Priprema maltera se vrši mašinski, sa mešanjem suvog maltera sa oko 22-24% vode. Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suvu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvesnog vremena zavisno od uslova na mestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.). U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera.

Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrevanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomerno.

Vreme sušenja: maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.