,

BK Mal 320 Mašinski malter 30kg


Gipsano-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod nije primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

561 RSD

BK-MAL 320-Gipsano krečni malter

Opis i područje primene:

Gipsano-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod nije primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

Priprema i nanošenje:

Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt, u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih poroznih podloga potrebno je istu grundirati BK-Nivelator-om da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. Priprema mase vrši se mešanjem suvog maltera sa oko 30 % vode. Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suvu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvesnog vremena koje zavisi od uslova na mestu ugradnje (nekoliko sati), malter se obrađuje adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.) i perdaši.

Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrevanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomerno. Tokom faze sušenja i očvršćavanja nije dozvoljeno naknadno vlaženje maltera.

Vreme sušenja maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.

Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja:

Oko 10-11kg/m2/cm debljine.

Pakovanje:

30 kg.