,

VITO Eco Boja Za Zidove


Uporedi

VITO Eco Boja Za Zidove

Ekološka emulziona boja za opštu upotrebu u enterijeru. Poseduje odličnu pokrivnost i veliku pokrivnu moć. Ima vrlo dobro razlivanje i
pravi glatku i ravnu površinu. Bez mirisa je za vreme nanošenja jer je bez amonijaka i drugih opasnih supstanci kao što su aromatični ugljovodonici, slobodni formaldehid, teški metali ili alkilfenoletoksilati.

Procenat rastvaranja u vodi 5-10%
Nanošenje valjkom
Nanošenje vakuum pištoljem
Efikasnost 11-13m2/lt

PAKOVANJE
750 mL ,3 L, 9 L, 15 L

od 375 RSD

Očisti

VITO Eco Boja Za Zidove

Ekološka emulziona boja za opštu upotrebu u enterijeru. Poseduje odličnu pokrivnost i veliku pokrivnu moć. Ima vrlo dobro razlivanje i
pravi glatku i ravnu površinu. Bez mirisa je za vreme nanošenja jer je bez amonijaka i drugih opasnih supstanci kao što su aromatični ugljovodonici, slobodni formaldehid, teški metali ili alkilfenoletoksilati. Sertifikovan je u skladu sa kriterijumima Evropske Unije za Eko Label (EUEB)

• Ekološka
• Odlična pokrivnost i velika pokrivna moć

NIJANSE
Dostupno u beloj boji i u neograničenom broju nijansi kroz Vitex’s
Colorfull sistem za toniranje boja

POKRIVNA MOĆ
11 – 13 m2 / L u skladu sa ISO 6504-1 po sloju na pravilno pripremljenim površinama.

SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)
EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija A/a “unutrašnji mat zidovi i plafoni (Sjaj<25@60o)”, Tip WB): 30 g/L. Ovaj proizvod sadrži maksimum < 10 g/L VOC (spreman za upotrebu).

PRIPREMA POVRŠINE
Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, slabo vezanih slojeva i delova boje. Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylic Putty ili Visto Površine prethodno pokrivene bojama na bazi vode ili disperzivnim vodenim bojama potrebno je prethodno premazati sa Acrylan Unco Eco.
Nove površine od maltera, betona, cementa, gips-karton ploča itd, potrebno je prvo premazati sa nekim od proizvoda: Acrylan Unco Eco ili
Blanco Eco.

Površine sa flekama od nikotina, grafita, kafe ili bilo koje druge vrste potrebno je prvo premazati sa Blanco Eco. Za tamnije nijanse (srednja baza) prvo naneti jedan premaz Blanco Eco, blago toniran u nijansi finalnog premaza.

NANOŠENJE
Promešati dobro pre upotrebe. Naneti dva sloja valjkom, četkom ili prskanjem bez vazduha, razređeno 10% sa vodom. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i / ili relativne vlažnosti iznad 80%. Boja je suva na dodir nakon 15-30 minuta. Drugi sloj se nanosi nakon 3-4 sata. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).Pranje i čišćenje je dozvoljeno tek nakon 3 nedelje za novoofarbane površine sa Vito Eco. Prati pažljivo sa vodom koristeći meki sunđer. U slučaju jačih mrlja koristiti blagi bezbojni deterdžent ili vodu sa sapunom.

Nakon primene kantu hermetički zatvoriti i skladištiti na temperaturama između 5°C i 35°C.

Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdžentom. Ne odlagati tečni otpad u vodotokove. Neiskorišćena boja zahteva posebno rukovanje za bezbedno deponovanje. Odlaganje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

NAPOMENA
Minimalizujte otpad tako što ćete proceniti koliko vam je potrebno boje. Ponovna upotreba neiskorišćene boje može efektno minimalizovati uticaj na zivotnu sredinu.

SKLADIŠTENJE
Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C – 38°C.

BEZBEDNOSNI SAVETI
Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Viskozitet: 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο
C)
Gustina: 1,59 ± 0,02 Kg / L – Bela (ISO 2811)
Sjaj: < 5 jedinica na 60ο                   (ISO 2813)

PAKOVANJE
750 mL ,3 L, 9 L, 15 L

 

 

Količina

750ml, 3l, 9l, 15l