,

Armstrong plafoni pvc


Armstrong plafoni pvc su brzomontirajući plafoni koji pretstavljaju savremeno rešenje za spuštene plafone. Ovi plafoni se upotrebljavaju za poslovne prostore raznih namena kao i za javne ustanove, proizvodne pogone, operacione blokove (mogu biti aktibakterijski ).

500 RSD  /l

Armstrong plafoni pvc

AMF plafoni ili armstrong plafoni su brzo montirajući plafoni koji predstavljaju najmodernije rešenje za spuštene plafone po kvalitetu i tehničkim kararkteristikama. Ovi plafoni su višenamenski odnosno upotrebljavaju se za poslovne prostore posebnih namena.

Aluminijumska konstrukcija i same ploče su izuzetno lagane čime su olakšani transport i montaža, a obrada pri monataži nije štetna po zdravlje jer su svi materijali ekološki. Ugradnja osvetljenja i drugih uređaja kao i montaža drugih instalacija je veoma jednostavna, dok demontaža ne izaziva oštećenja tako da je pristup već postavljenoj elektro, rashladnoj, telekomunikacionoj ili bilo kojoj drugoj instalaciji lak.

Karakteristike mineralnih ploca su višestruke:

  • doprinose poboljšanoj akustici prostorije
  • protivpožarne su i ne gore
  • vlagootprone su
  • potpuno bezbedne i ekološke
  • reflektuju svetlost.

Ugradnja Armstrong plafonskih ploča je prilično jednostavna međutim potrebno je ispravno i kvalitetno postaviti aluminijumsku konstrukciju da bi se dobila idealno ravna i prava površ plafonskog sistema.

Težina 1 kg