,

Tipl sa udarnim klinom 6*60


Polipropilen tipla sa metalnim udarnim klinom bez toplotnog mosta. Služi za mehaničko fiksiranje termoizolacionih ploča, kod velikih opterećenja

RSD

Tipl sa udarnim klinom 6*60

Tipl sa metalnim udarnim klinom bez toplotnog mosta. Služi za mehaničko fiksiranje termoizolacionih ploča, kod velikih opterećenja

Materijal Polipropilen tipla sa metalnim udarnim klinom bez toplotnog mosta  

 

Primena Služi za mehaničko fiksiranje termoizolacionih ploča, kod velikih opterećenja
Potrošnja materijala 4-6-8-12 kom./ m² prema tehnološkom uputstvu
Tip Prečnik rupe 8 mm, dužine 90-110-130-150-170-190-215-235-255-275-295 mm
Sila izvlačenja iz betona i pune opeke (vrednost za proračun) 0,3kN, dužina u zidu 40mm
Sila izvlačenja iz zidnog bloka (vrednost za proračun) 0,18kN dužina u zidu 50mm
Važeći propisi ETAG 004