Rofix AS 345 Optiseal 1K


HIDROIZOLACIJA

Vlaga može da prouzrokuje štete na građevinskim objektima.

Posebno u području prskanja vode iz kada i tuš-kabina gde može da dođe do provlaživanja, te se kao posledica mogu pojaviti fleke.

Kao jedno od rešenja, kompanija RÖFIX je u labaratoriju razvila novi proizvod. Radi se o RÖFIX AS 345 Optiseal 1K, jednokomponentnoj cementno disperzivnoj fleksibilnoj hidroizolacionoj masi.

Nanosi se ispod obloga od ploča ili pločica, na vrlo jednostavan način, trajno štiti od oštećenja čak i kod najproblematičnijih podloga.

UNIVERZALNO PRIMENJIV PROIZVOD

RÖFIX AS 345 Optiseal 1K koristi se za izvedbu fleksibilnih hidroizolacionih slojeva koji premoštavaju pukotine, u području dodira sa tlom, te kao hidroizolacija protiv tekuće i stajaće vode.

Podesan je i za unutrašnju hidroizolaciju bazena i cisterni za vodu dubine do 4 m, te kao povezana hidroizolacija balkona, terasa, tuševa, kada, sanitarnih čvorova kao i bazena ispod keramičkih obloga.

Pokazao se i odličnim kod saniranja oštećenih, nosivih starih keramičkih obloga na balkonima i terasama, te za terase koje se nalaze iznad naseljenih prostorija, a zaključno se oblažu keramičkim oblogama.

OSOBINE RÖFIX AS 345 OPTISEAL

• univerzalno primenjiv
• visoko fleksibilan
• premoštava pukotine
• paropropusan  (vidi skicu dolje)
• 1-komponentan
• trajno otporan na vlagu
• otporan na starenje i temperaturu
• na mineralnoj osnovi
• UV-postojan
• sa reduciranim prašenjem

PAKOVANJE
15 kg

215 RSD