,

KONDORIN V-4 – HIDROIZOLACIONA TRAKA – ROLNA 10M2


Uporedi

KONDORIN V-4 je hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom. KONDORIN V-4 odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13969 Tip A.

2.650 RSD

KONDORIN V-4 – HIDROIZOLACIONA TRAKA – ROLNA 10M2

KONDORIN V-4, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se za manje zahtevne jedno ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekta protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova.

TipKondorin V4
PakovanjeRolna
Dimenzije (m)10 x 1
UložakStakleni voal
Površinska zaštitaPolietilenska folija
Pravost(20mm/10m) Odgovara
Masa po jedinici površine (kg/m2)≥ 3,2
Vodonepropusnost (kPa)≥ 2
Vodonepr. posle vešt. starenja (12 ned. na 70°C) (kPa)≥ 2
Fleksibilnost pri niskim temperaturama (°C)< 0
Otpornost na cepanje (uzd./pop.) (N)≥ 50 / ≥ 50
Otp. spoja na smicanje (uzd./pop.) (N/50 mm)300+/-10% / 200+/-10%
Propustljivost vodene pare sd (μ)NPD
Otpornost na statičko opterećenje (kg)> 2
Otpornost na udar (mm)> 500
Prekidna sila (uzd./pop.) (N/50mm)300 +/-10% / 200 +/-10%
Izduženje (uzd./pop.) (%)> 2,0 / > 2,0
Sadržaj opasnih materijaNe sadrži
Otpornost na hemikalijeOtporan
Klasa gorivostiE (prihvatljivo ponašanje u požaru)
NanošenjeTraka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10cm.
Dodatne InformacijeBitumenske trake su namenjene za zaštitu objekata i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode ( uključujući i vlagu ). Sastoje se od uloška koji je obostrano obložen sa bitumenskom masom i zaštićen pogodnim materijalom ( kvarcni pesak, talk, polietilenska folija, škriljac, silikonizirana PE folija). Uložak uslovljava fizičko mehaničke karakteristike trake , a bitumenska masa temperaturnu postojanost i otpornost prema starenju. Zaštita određuje način ugradnje trake. U zavisnosti od vrste koriste se za hidroizolaciju ravnih krovova i terasa kao i podzemnih delova konstrukcije.
Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je ,pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5C. Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasni otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine ( 17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.