, ,

Kamena vuna Airrock ND 5 cm 120×60


Opis proizvoda

Akustične izolacione ploče od kamene vune srednje gustine. Posebno prilagođene za zvučnu i toplotnu izolaciju pregradnih zidova, spuštenih plafona, akustičnih sistema, ventilisanih fasada i tzv. „sendvič“ zidova s metalnom oblogom. Kamena vuna zbog svoje vlaknaste strukture prigušuje zvučne talase trenjem koje mehaničku energiju zvučnog talasa pretvara u toplotnu.

Primena proizvoda

ROCKWOOL Airrock ND primenjuje se kao toplotna, zvučna i protivpožarna izolacija:

  • podgleda plafona i pregradnih zidova s povećanim zahtevima za zvučnom izolacijom i zaštitom u slučaju požara;
  • između profilisanih metalnih elemenata u kojima ploče nisu izložene pritisnom opterećenju;
  • ventilisanim i „sendvič“ fasadama – kod primene u ventilisanim fasadama, ploče je potrebno zaštititi paropropusnom-vodoodbojnom folijom, kako ne bi došlo do abrazije vlakana usled strujanja vazduha u ventilisanom sloju;
  • montažnih građevina s drvenom ili metalnom konstrukcijom.

363 RSD

Kamena vuna Airrock ND 5 cm 120×60

ROCKWOOL grupa je vodeći proizvođač inovativnih proizvoda i sistema od kamene vune. ROCKWOOL grupa proizvodi i isporučuje preko 60% proizvoda od kamene vune u svetu.

Proces proizvodnje kamene vune:

  • Topljenje sirovine na temp > 1.700 °C
  • Stvaranje vlakana iz taline (lave)
  •  Stvaranje plasta
  •  Definisanje gustine i rezanje proizvoda

Osnovne karakteristike kamene vune:

Negoriva:
•Tačka topljenja na preko 1000⁰C

Ekološki prihvatljiva:
•Prirodna sirovina
•Reciklira se

Trajna:
•Otporna na atmosferske uticaje

Paropropusna:
•Koeficijent otpornosti difuziji vodene pare µ =1-2
•Omogućuje difuziju vodene pare – konstrukcija diše

Vodoodbojna:
•Hidrofobizirana vlakna po celom preseku-ne upija vodu i vlagu

Izolaciona svojstva:
•Odlična toplotna izolaciona svojstva
•Zvučna zaštita
•Zaštita od požara
•Sistem bez temperaturnih dilatacija

Toplotno-izolacione karakteristike:

Koeficijent toplotne provodljivosti λ (W/mK)
Važna karakteristika svakog izolacionog materijala
Zavisi od strukture i orijentacije vlakana
Zavisi od nominalne gustine proizvoda (proporcionalna vazdušnim
šupljinama)
Važna karakteristika za postizanje projektovane toplotne otpornosti zgrade i
njenih pojedinih delova

Primer uticaja gustine na koeficijent toplotne provodljivosti (λ):
Airrock ND λd=0,035 W/mK (ploče gustine 50 kg/m3 za višenamensku
upotrebu)
Roofrock λd=0,040 W/mK (ploča konstantne gustine za ravne krovove
gustine 150 kg/m³

Zvučna zaštita
Kamena vuna kao vlaknasti materijal je najbolji zvučni izolator. Izolacijom zidova kamenom vunom, prenos buke se može smanjiti i za više od 50dB, što je za oko 20dB više nego kod zidova bez izolacije. Proizvodi od kamene vune se ugrađuju u pregradne zidove, plafone i podove, da bi smanjili prenošenje zvuka i stvorili ambijent za zdrav život. Važna karakteristika za postizanje projektovane toplotne otpornosti zgrade i njenih pojedinih delova

Šifra proizvoda: 42018 Kategorije: , , Oznake: , ,