BK-Dekor


Masa za “španski zid”

OPIS I PODRUČJE PRIMENE
Mineralna praškasta masa namenjena za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina (masa za “ŠPANSKI ZID”). Može se koristiti i kao prvi sloj pri gletovanju unutrašnjih temeljnih grubljih maltera zbog mogućnosti debljeg nanosa u jednom sloju.

PRIPREMA I NANOŠENJE
Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom u slučaju slabih i upojnih površina. Pripema se vrši laganim dodavanjem praha u oko 38-40 % vode (9,5-10 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpunog kvašenja i homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati još malo vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije.
Masa se nanosi ručno nerđajućom metalnom gletericom u debljini od 1 do 3 mm zavisno od željene strukture i tehnike obrade. Tanji nanos omogućava dobijanje finije strukture dok se debljim nanosom postiže efekat grublje površine. Površina sa sveže nanetom masom se obrađuje pomoću valjka koji se pre obrade natopi svežom masom (vrsta valjka zavisi takođe od željene strukture). Obrada mase je moguća i drugim alatima kao što su sunđer, četka i specijalne vrste reljefnih valjaka.
Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 2 h.

ROK TRAJANJA
12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji sa paletama.

POTROŠNJA
Kreće se od 2-3 kg/m2, u zavisnosti od željene strukture i kvaliteta podloge.

PAKOVANJE
25 kg.

854 RSD

Očisti
Težina

25kg