sigurnsona vrata

Sigurnosna vrata pravi izbor ili ne!

Pre samog izbora sigurnosnih vrata, logično je predhodno doneti odluku o kupovini istih. A da biste doneli odluku, neophodno je realno sagledati situaciju, shvatiti šta Vam nude obična. Šta sigurnosna ulazna vrata, šta gubite, a šta dobijate. Pre svega potrebno je biti svestan činjenice da živimo u vremenu, kada kradljivci ne biraju na koja vrata će „pokucati“, nego gledaju koja će lakše i brže savladati. Preko svesti da su Vam sigurnosna vrata neophodna, stižete i do same odluke.

Kada se odlučite za kupovinu sigurnosnih vrata, postavlja se pitanje koja sigurnosna vrata odabrati. Evo nekih pitanja koja će Vas dovesti do krajnjeg odgovora. Primarni zadatak sigurnosnih vrata jeste da obezbedi integritet čuvanog prostora stana, kuće, trezora.  Kao sekundarni zadatak jeste da se obezbedi termičku i zvucnu izolovanost. Sigurnosna vrata predstavljaju sistem koji treba da zadovolji tehničke karakteristike. Samim tim treba da zadovolji i estetske zahteve modernog građevi-narstva. Klasifikacija sigurnosnih vrata se vrši na osnovu vremenskog koeficijenta. Odnosno vremena potrebnog da vrata zadrže integritet prilikom fizičke i hemijske agresije na konstrukciju vrata. Glavna razlika između vrata za stanove i kuće je u tome što vrata namenjena za kuće moraju zadovoljiti sve kriterijume otpornosti na atmosferske uticaje sunce, kišu, sneg, vetar.

Ova razlika određuje vrstu materijala od kojih su vrata izrađena. Za kuće je to najčešće puno drvo, PVC ili aluminijum. Za stanove je na primer, metal sa oblogom od drveta. Što se tiče toplotne i zvučne izolacije postoje razlike u ispuni krila. Za kuće je preovlađujuća toplotna zaštita sa termo panelima, dok je na vratima za stanove akcenat na zvučnoj izolaciji. Vrata za stanove imaju veći stepen zaštite nego vrata za kuće. Danas su sigurnosna vrata opremljena naprednim mehaničkim ili elektronskim sistemima zaključavanja.

Karakteristike luksuznih modela- Završna dekorativna obloga kod luksuznih modela vrata je od hrastovog ili nekog drugog furnira na medijapan pločama koje se toniraju i lakiraju poliuretanskim lakom, ili farbaju poliuretanskom bojom. Spoljna i unutrašnja obloga može biti različito tonirana, sa različitim oblogama  i različitim aplikacijama. Sa unutrašnje strane vratnog krila po falcu je postavljena specijalna P-zaptivka koja omogućava odlično dihtovanje, čime je eliminisana mogućnost stvaranja promaje, a i bolja zvučna izolacija.

Karakteristike standardnih  modela-  Završna obrada je u vidu oplemenjenog medijapana imitira neko drvo mahagoni, hrast. Termozvučnu izolaciju obezbeđuje mineralna vuna sa kojom su vrata ispunjena celom površinom. Završna obrada je oplemenjeni medijapan sa imitacijom nekog drveta po želji, Spoljna i unutrašnja obloga mogu biti različite.

Po policijskoj evidenciji, provalnici u 87% slučajeva vrše provalu kroz ulazna vrata. Drvena vrata se mogu obiti brzo i bez buke, dok je u suprotnom, obijanje protivprovalnih vrata u uobičajenim uslovima praktično nemoguće! Kod običnih ulaznih vrata, dihtovanje i zvučna izolacija su često veoma loši što ide u prilog zameni za protivprovalnim-sigurnosnim vratima.  Kupovina sigurnosnih vrata nije nimalo naivan i jednostavan posao, sigurnosna vrata su ozbiljan proizvod, o kome se morate predhodno dobro informisati, upoznati i u čiju kupovinu bi bilo poželjno da idete sa određenim predznanjem.